Türkiye Sayısal Takograf Sistemi (STS) Hakkında

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, “Türkiye Ulusal Otoritesi (TR-A)” olarak Sayısal Takograf Sistemini ülkemizde zamanında uygulayarak, kurumlar arası koordinasyon ile teknik, idari ve organizasyonel tüm görevleri yerine getirmektedir.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

TOBB, TR-CA ve TR-CP görevlerini projenin başlangıç aşamasında yürütmek üzere, sistemin kurulumunu da gerçekleştiren TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve TÜRKTRUST’ı ilgili konularda görevlendirmiştir.

Türkiye Ulusal Otoritesi olan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türkiye Sayısal Takograf Sistemi çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği servislerce usulüne uygun olarak kalibre edilmiş sayısal takograf cihazları takılı, yeni tescil edilecek ve uluslararası taşımalarda kullanılacak yük ve yolcu araçları, TOBB tarafından verilecek “sayısal takograf sürücü kartları” bulundurarak AB üyesi ve/veya AETR’ye taraf ülkelere taşıma yapabileceklerdir. 31 Aralık 2010 tarihinden sonra sayısal takograf kartı bulundurmak zorunlu olup, sayısal takograf kartı olmadan araçlar taşıma yapamayacaklardır.

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.