STAUM Hakkında

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol uyarınca, ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlardaki takograf cihazlarında kullanılan sürücü kartlarının ve ilgili diğer kartların (servis kartı, şirket kartı ve denetim kartı) Türkiye’de üretilmesi ve dağıtımından sorumlu olan kuruluş, TOBB bünyesinde kurulan STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.

Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik” 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ve 2010 yılında uygulamaya alınan Türkiye Sayısal Takograf Sistemi ile, yük taşımada kullanılan ve azami ağırlığı, römork veya yarı römork dahil 3,5 tonu geçen araçlar ile yolcu taşımada kullanılan ve sürücü dahil dokuz kişiden fazla taşımaya elverişli ticari araçların uluslararası taşımalarında (Yönetmelik Madde 2’de belirtilen durumlar hariç) sayısal takograf cihazı ve takograf kartı kullanımı zorunlu hale geldi. Ayrıca, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen servisler ve uluslararası taşıma yapan araçları denetleyecek yetkili ekipler tarafından da sayısal takograf kartı kullanılmaktadır.

STAUM’da üretilen sayısal takograf kartları, taklit ve tahrif edilmeye karşı hassas burma desen ve çözgün iplik baskıya sahip bir zemin güvenlik tasarımına sahiptir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yetkilendirilen ve İtalya'da yerleşik Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alınmak suretiyle kullanıma sunulmuş olan sayısal takograf kartları, veri kaydedebilir niteliklerde ve kırılmaya karşı dayanıklı polikarbonattan üretilmektedir.