Yetki belgesi sahiplerinin dikkatine!

Sayısal Takograf Sistemi (STS) Hakkında

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Devam

Türkiye Sayısal Takograf Sistemi (STS) Hakkında

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, “Türkiye Ulusal Otoritesi (TR-A)” olarak Sayısal Takograf Sistemini ülkemizde zamanında uygulayarak, kurumlar arası koordinasyon ile teknik, idari ve organizasyonel tüm görevleri yerine getirmektedir.

Devam

STAUM Hakkında

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol uyarınca, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlardaki takograf cihazlarında kullanılan sürücü kartlarının ve ilgili diğer kartların (servis kartı, şirket kartı ve denetim kartı) Türkiye’de üretilmesi ve dağıtımından sorumlu olan kuruluş, TOBB bünyesinde kurulan STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.

Devam

Başvuru/Kayıt Merkezleri

Sayısal Takograf Sistemi kapsamında takograf kartı başvurusunda bulunulabilecek Ticaret ve Sanayi Odalarının iletişim bilgileri aşağıdadır. STAUM web sitesi üzerinden ön başvuru yapılmasının ardından, başvuru işlemleri ilgili odalar üzerinden tamamlanacaktır.

Devam